Szczegóły oferty z dnia 2018-09-18

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego

Natychmiast zatrudnimy od września 2018 nauczyciela w wymiarze 1 et. do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik inżynierii sanitarnej, posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów: sieci i instalacje gazowe oraz wodociągi, kanalizacja, pracownia dokumentacji i projektowania instalacji, pracownia odnawialnych źródeł energii ( najlepiej po wydziale inżynierii środowiska lub pokrewnym).

Mile widziane przygotowanie pedagogiczne lub może być zatrudnienie jako specjalista.

Prosimy o składanie CV na: kadry@tab.edu.pl
tel. od godz.10-tej, 22 831-60-37 kadry lub tel. sekretariat 22 831-06-96 sekretariat@tab.edu.pl
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego

Przyrynek 9, Śródmieście
00-219 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe teoretyczne

Powrót do spisu ofert