Szczegóły oferty z dnia 2019-01-15

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 283

Nauczyciel specjalista: pedagog, terapeuta pedagogiczny

Dyrektor Przedszkola nr 283 w Warszawie zatrudni nauczyciela specjalistę do pracy z czteroletnim dzieckiem z zespołem Aspergera od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wymagane kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej do prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: p283@edu.um.warszawa.pl
Przedszkole nr 283
ul. Puszczyka 6
02-785 Warszawa (Ursynów)
tel. 22 643-60-36
Przedszkole nr 283

Puszczyka 6, Ursynów
02-777 Warszawa

Przedmioty
terapeuta pedagogiczny

Powrót do spisu ofert