Szczegóły oferty z dnia 2019-05-31

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września 2019 r. nauczyciela wychowania fizycznego w pełnym wymiarze godzin.

Wymagania formalne:

- ukończone studia magisterskie na wydziale wychowanie fizyczne

- ukończone studia podyplomowe lub kurs z gimnastyki korekcyjnej

- ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Wymagania niezbędne:

- wiedza i umiejętność właściwe zajmowanemu stanowisku

- predyspozycje osobiste do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami

- wysokie standardy etyczne

- wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę z nauczycielami i rodzicami

- nastawienie na rozwój osobisty i zawodowy
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
wychowanie fizyczne

Powrót do spisu ofert