Szczegóły oferty z dnia 2019-06-05

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zespól Szkół Poligraficznych zatrudni od 01.09.2019 r. w pełnym wymiarze 18/18 godzin
NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PRAKTYCZNYCH: GRAFIKA KOMPUTEROWA/MULTIMEDIA
Wymagania:
- znajomość pakietu MS Office,
- wykształcenie wyższe związane z informatyką, grafiką komputerową, technikami multimedialnymi,
- kwalifikacje pedagogiczne (ewentualnie w trakcie realizacji),
- znajomość specyfiki pracy w studiu graficznym,
- umiejętność tworzenia obrazu na tabletach,
- znajomość programów firmy Adobe: InDesign, Illustrator, Photoshop lub CorelDraw,
- znajomość programów Adobe Premiere, Audacity, Adobe Flash Player,
- umiejętność operowania HTML.
Oferta:
nauczanie przedmiotów praktycznych związanych z grafiką komputerową/technikami multimedialnymi.
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Stawki 14, Śródmieście
00-178 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe praktyczne

Powrót do spisu ofert