Szczegóły oferty z dnia 2019-06-25

Oferta wystawiona przez: Przedszkole Integracyjne nr 247

Przedszkole Integracyjne nr 247 szuka nauczyciela wychowania przedszkolnego do grupy różnowiekowej, integracyjnej. Pensum 22 godz. Umowa o pracę zgodnie z kartą nauczyciela - na zastępstwo.

Jesteśmy zgranym, życzliwym zespołem, otwartym na inicjatywę i pomysły, a także wspierającym się w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-edukacyjnych. Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców. Znajdujemy się tuż przy stacji Metro Marymont.

Żeby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać CV oraz list motywacyjny na adres p247@edu.um.warszawa.pl z załączonym tekstem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Integracyjne nr 247 z siedzibą: 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 32, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu o pracę.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDAT NA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne nr 247 z siedzibą: 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 32, reprezentowanym przez Blankę Adamczuk;
Pani/Pana dane osobowej przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnymna podstawie Art. 6. ust. 1 pkt c) RODO oraz Ustawy Kodeks Pracy oraz na podstawie Art. 6. Ust. 1 pkt a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 3 miesięcy od momentu wyłonienia kandydata na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Przedszkole Integracyjne nr 247

Bieniewicka 32, Żoliborz
01-632 Warszawa

Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert