Szczegóły oferty z dnia 2019-07-10

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi tel.22 619 87 00 p185@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 poszukuje kandydatów na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
1. Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole, Dzielnica Praga Północ m.st.Warszawy
Okres zatrudnienia: od września
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 5 godzin tygodniowo
2. Wymagania podstawowe:
- Szukamy osób posiadającej kwalifikacje: nauczanie języka angielskiego z uprawnieniami pedagogicznymi
- Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
- Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
3. Wymagania dodatkowe:
- Wysoka kultura osobista
- Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
- Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi.
4. Zapewniamy
- pracę w miłej atmosferze
- możliwość robienia awansu zawodowego
- szkolenia
5. Wymagane dokumenty:
-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Zastrzegamy że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
Prosimy o poważne potraktowanie oferty i wysłanie CV tylko jeśli są Państwo naprawdę zainteresowani pracą.
Oferty prosimy kierować : p185@edu.um.warszawa.pl
Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi tel.22 619 87 00 p185@edu.um.warszawa.pl

Wołomińska 56, Praga Północ
03-755 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
język angielski

Powrót do spisu ofert