Szczegóły oferty z dnia 2019-08-06

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 416

Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie chętnie zatrudni emerytowanego nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego do pracy na ul. Sytej 123 lub w oddziałach zamiejscowych placówki - na ul. Vogla 62.
Przedszkole nr 416

Syta 123, Wilanów
02-987 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
dyplomowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert