Szczegóły oferty z dnia 2019-08-06

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7

Poszukujemy nauczyciela języka polskiego do szkoły podstawowej w wymiarze 15/18 + etyki w wymiarze 3/18, na zastępstwo, praca od września 2019.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@zsp7.warszawa.pl wraz z klauzulą informacyjną zawartą w dokumentach aplikacyjnych (w CV):

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Warszawie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji w ZSP 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 992) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w okresie roku od przesłania swoich dokumentów aplikacyjnych.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7

ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa, Bemowo
01-493 Warszawa

Przedmioty
język polski

Powrót do spisu ofert