Szczegóły oferty z dnia 2019-08-14

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie, ul. Stawki 14 zatrudni od 01.09.2019 r. nauczyciela przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych

W specjalności: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY/TECHNIK REKLAMY (SPiUR)

Wymagania:

- znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Access),

- mile widziana znajomość podstaw programów Płatnik i Symfonia,

Wykształcenie (opcjonalne):- wyższe związane z:

· zarządzaniem,

· ekonomią,

· finansami,

· rachunkowością,

Studia podyplomowe na kierunku związanym z zarządzaniem, finansami, rachunkowością, ekonomią

Oferta (opcjonalnie):

nauczanie przedmiotów teoretycznych i praktycznych związanych z sprzedażą produktów i usług reklamowych – przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji AU.29 (dawniej A.26)
nauczanie podstaw działalności gospodarczej,
nauczanie podstaw zarządzania personelem.
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Stawki 14, Śródmieście
00-178 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe teoretyczne

Powrót do spisu ofert