Szczegóły oferty z dnia 2019-08-30

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie pilnie zatrudni - nauczyciela języka polskiego w wymiarze 18/18 pensum.

W CV proszę umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą przy ul. Stawki 14 w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapoznałem się z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Stawki 14, Śródmieście
00-178 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
język polski

Powrót do spisu ofert