Szczegóły oferty z dnia 2019-10-01

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy

Dyrektor Przedszkola nr 236 "Mali Odkrywcy" w Warszawie zatrudni nauczyciela rytmiki. Praca w wymiarze 4,5 godz. tygodniowo.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola

e-mail: p236@edu.um.warszawa.pl

tel: 22 834-65-85; 503-343-191

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" w Warszawie, ul. A. Fontany 2 moich wszystkich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszlych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w Przedszkole. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

data, czytelny podpis ..........................
Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy

Fontany A. 2, Bielany
01-884 Warszawa

Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
muzyka

Powrót do spisu ofert