Szczegóły oferty z dnia 2019-11-22

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Dyrektor SP114 zatrudni animatora sportu /trenera sportu:
- cały etat
- umowa zlecenie – ok. 70 godz. miesięcznie
- boisko sportowe Orlik 2012 przy SP114

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: sekretariat@sp114.edu.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Remiszewska 40, Targówek
03-550 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
wychowanie fizyczne

Powrót do spisu ofert