Szczegóły oferty z dnia 2019-12-30

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery

Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery w Warszawie zatrudni od stycznia 2020 r. do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym dla sześciolatków. Wymiar etatu: 22/22.

Oferty prosimy składać na adres: sp98@edu.um.warszawa.pl

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………..…… przez Szkołę Podstawową nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im.Lucy Mad Montgomery, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).
Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery

Grottgera A. 22, Mokotów
00-785 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert