Szczegóły oferty z dnia 2020-02-27

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od zaraz neurologopedę/logopedę w pełnym wymiarze godzin (ok.22/19). Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach IV- VIII.
Wymagania formalne:
- wykształcenie magisterskie kierunkowe (logopedia i/lub neurologopedia)
- kwalifikacje z oligofrenopedagogiki
Wymagania niezbędne:
- znajomość AAC i metodyki wprowadzania
- umiejętności diagnozowania logopedycznego i planowania pracy
- nastawienie na rozwój zawodowy i osobisty
- wysoka postawa etyczna
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
logopeda

Powrót do spisu ofert