Szczegóły oferty z dnia 2020-07-13

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 401

Dyrektor Przedszkola nr 401 w Warszawie przy ul. Dembowskiego 9 zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego od 1 września 2020 r. w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Przedszkole nr 401
ul. Dembowskiego 9
02-784 Warszawa (Ursynów)
tel. 22 641 – 54 -05

CV prosimy przesyłać do 20 lipca b.r. na adres: p401@edu.um.warszawa.pl z informacją „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Informujemy, że na rozmowę zaprosimy kandydatów spełniających podane w ogłoszeniu wymagania.
Przedszkole nr 401

Dembowskiego E. 9, Ursynów
02-784 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert