Szczegóły oferty z dnia 2021-09-13

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 244 Niegocińskie Skrzaty

Pedagog specjalny wspomagający pracę z dzieckiem 5-letnim z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania wydanym ze względu na autyzm atypowy. Pełny wymiar zatrudnienia - 20 godz. tyg.
Przedszkole nr 244 Niegocińskie Skrzaty

Niegocińska 9, Mokotów
02-698 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
dyplomowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert