Szczegóły oferty z dnia 2022-03-11

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 38

oligofrenopedagog w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, etat, praca na zastępstwo, przedmioty: przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zespół Szkół Specjalnych nr 38

Namysłowska 10, Praga Północ
03-455 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert