Szczegóły oferty z dnia 2022-08-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września 2022 r. dwóch nauczycieli muzyki i rytmiki do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną w szkole podstawowej i/lub w szkole przysposabiającej do pracy w pełnym wymiarze godzin.
Wymagania formalne:
- wykształcenie kierunkowe z muzyki lub z rytmiki
- kwalifikacje z oligofrenopedagogiki
Wymaganie niezbędne:
- umiejętność grania na różnych instrumentach muzycznych
- nastawienie na rozwój zawodowy i osobisty
- wysoka postawa etyczna
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
muzyka

Powrót do spisu ofert