Szczegóły oferty z dnia 2022-09-02

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 45/47 , zatrudni na zastępstwo nauczyciela integracji sensorycznej w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18 etatu)., Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagogika oraz kwalifikacje z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej. Praca z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością w tym z autyzmem.

Oferty prosimy kierować drogą mailową na adres szkoły: : sekretariat@szczesliwicka.edu.pl w temacie wpisując nauczyciel Integracji Sensorycznej.
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177

Szczęśliwicka 45/47, Ochota
02-353 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
terapeuta pedagogiczny

Powrót do spisu ofert