Szanowni Nauczyciele,

Biuro Edukacji wychodząc naprzeciw potrzebom warszawskich szkół, które posiadają wakaty w zatrudnieniu, zaprasza zainteresowanych nauczycieli do zgłaszania ofert podjęcia pracy. W tym celu Biuro Edukacji powołało Bank Rezerw Kadrowych - bazę danych zawierającą zasoby kadrowe warszawskich nauczycieli.

Jeśli Państwo dysponujecie wolnym czasem, poszukujecie pracy, poszukujecie dodatkowego zajęcia, posiadacie uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Jednocześnie uruchamiamy Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli. Dyrektorzy szkół warszawskich poszukujący Nauczycieli za pośrednictwem Banku będą mieli możliwość zgłoszenia informacji o potrzebach kadrowych w swojej placówce a nauczyciele poszukujący pracy będą mogli złożyć swoją ofertę do konkretnej placówki.

Wszelkie pytania można kierować pod adresem: Mariusz Kacprzak - Warszawskie Centrum Inowacji Edukacyjnych i Szkoleń.