Szanowni Państwo, użytkownicy Banku Ofert Pracy i Rezerw Kadrowych,

zapraszamy dyrektorów warszawskich, publicznych szkół i placówek oświatowych do zamieszczania ofert pracy dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną szkołą lub placówką.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji:

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji do zgłoszonych przez Dyrektorów placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie z wymogiem ustawowym i Państwa zgodą.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) , art. Ok,
  • Kodeks Pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1320) – art. 22 1
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
  • Art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
 3. Administratorem danych w procesie rekrutacji jest dyrektor placówki, do której kandydat składa dokumenty.

Wszelkie pytania związane ze zgłoszeniem można kierować pod adresem: Mariusz Kacprzak (brk@wcies.edu.pl) - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.


Якщо ви вчитель з України, то можете використовувати систему пошуку роботи у варшавських школах та дитячих садках.

 1. У нижньому лівому куті цієї сторінки ви знайдете три активні посилання. Натисніть на середнє під назвою Lista ofert. Ви також можете вибрати вкладку Lista ofert у верхньому меню.
 2. Відкривши нову сторінку з пропозиціями, натисніть на поле «Filtruj». У випадаючому списку ви знайдете шкільні предмети, для викладання яких зараз шукають вчителів. Пропозиція для вчителів з України представлена за формулою: українською мовою - назва предмета українською - назва предмета польською, наприклад: język ukraiński - Етика – Etyka.
 3. Натисність на предмет, що вас цікавить, а потім на полі біля нього, позначеному словом Filtruj wyniki.
 4. Відобразиться пропозиція конкретних шкіл, що шукають викладача з даного предмета. Натисніть на вибрану пропозицію.
 5. Там ви знайдете детальну інформацію, в т.ч. телефон або адресу електронної пошти школи. Звертайтеся до школи чи дитсадка.

Нагадуємо, що можна перекласти весь сайт українською мовою. Використовуйте опцію «Перекласти сторінку», доступну на вашому телефоні чи комп’ютері.


Szanowni Państwo Dyrektorzy warszawskich placówek oświatowych,

zwracamy się z prośbą, aby treść ogłoszenia dla nauczycieli pochodzących z Ukrainy, zawierała następujące informacje:

 • podstawę prawną zatrudnienia

  tj. Dziennik Ustaw, poz. 583 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • przewidywany zakres obowiązków np.:

  1. podejmowanie działań zmierzających do integracji uczniów pochodzących z Ukrainy ze społecznością uczniowską szkoły
  2. wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy w kontaktach z nauczycielami szkoły
  3. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami uczniów pochodzących z Ukrainy
  4. podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych w stosunku do uczniów pochodzących z Ukrainy
  5. organizowanie w miarę potrzeb spotkań integracyjnych uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do różnych oddziałów klasowych szkoły,
  6. udzielanie uczniom pochodzącym z Ukrainy pomocy w odrabianiu prac domowych
  7. wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych
  8. wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora szkoły
 • liczbę godzin pracy w tygodniu, przewidywane godziny pracy
 • czas trwania umowy
 • oczekiwane kwalifikacje
 • miejsce pracy
 • sposób i formę dostarczenia dokumentów, email lub telefon osoby kontaktowej
 • ewentualny termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekomendujemy, aby treść ogłoszenia była w języku ukraińskim.