Szczegóły oferty z dnia 2019-10-15

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK GUSTAW I HARNAŚ

Szkoła Podstawowa nr 279 zatrudni natychmiast nauczyciela do dziecka z orzeczeniem. Wymagane niezbędne - wykształcenie wyższe (licencjat lub magister) z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Szukamy osób otwartych w kontaktach z dziećmi, z dużą motywacją do pracy z dzieckiem z orzeczeniem. Nie wymagamy doświadczenia w pracy w szkole, oferujemy szkolenia i konsultacje koleżeńskie, a w dłuższej perspektywie, możliwość stałego zatrudnienia.
Pensum godzinowe nauczyciela wspomagającego 20h tygodniowo, dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia indywidualnej rewalidacji z uczniem.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres rekrutacja.sp279@gmail.com
Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK GUSTAW I HARNAŚ

Cyrklowa 1, Praga Południe
04-044 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert