Szczegóły oferty z dnia 2019-11-29

Oferta wystawiona przez: Przedszkole Specjalne nr 208

Przedszkole specjalne zatrudni oligofrenopedagoga do pracy z dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Praca na zastępstwo od 01.01.2020 r.
Etat: 18 godzin

Oferty z CV z dopiskiem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji w Przedszkolu Specjalnym nr 208 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

proszę przesyłać na adres mailowy przedszkola: sekretariat@przedszkole208.edu.pl
Zastrzegamy sobie, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.
Przedszkole Specjalne nr 208

Dzielna 1a, Śródmieście
00-162 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert