Szczegóły oferty z dnia 2020-03-10

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy

Pilnie poszukujemy nauczyciela wspomagającego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność ruchowa - afazja) do grupy 4 latków. Zatrudnienie od 10.03.2020 do 31.08.2020 r., wymiar etatu 1 - 20 godzin tygodniowo, w godzinach 9:00 - 13:00.

Wymagania:

dyplom studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dyrektorem

tel. 22 834-65-85; 503-343-191
p236@edu.um.warszawa.pl

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" w Warszawie, ul. A. Fontany 2 moich wszystkich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszlych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w Przedszkole. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

data, czytelny podpis ..........................
Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy

Fontany A. 2, Bielany
01-884 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert