Szczegóły oferty z dnia 2020-04-24

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny

Dyrektor SP nr 312 w Warszawie zatrudni od 1 2020 września w pełnym etacie - 20 godzin nauczyciela dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny

Umińskiego W. 12, Praga Południe
03-984 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert