Szczegóły oferty z dnia 2020-05-26

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

Zatrudnię nauczyciela języka angielskiego w grupach 3,4 i 5latków w wymiarze 3 godz. tygodniowo z możliwością przedłużenia umowy na rok szk. 2020/2021. Wymagania formalne: wykształcenie wyższe pedagogiczne, kierunek pedagogika przedszkolna, uprawnienia do prowadzenia zajęć z j. ang. w przedszkolu. . Mile widziana teoretyczna i praktyczna znajmość metod i technik pracy z dzieckiem przedszkolnym. Oczekiwania: osoba niepaląca, nastawiona na współpracę w zespole, ciepła i życzliwa wobec dzieci i dorosłych. Dokumenty: CV i list motywacyjny proszę składać w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola w godz.8-16 w dni robocze lub przesłać na adres p172@edu.um.warszawa.pl do 17 stycznia. Proszę o załączenie podpisanego oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"
Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

Żytnia 71, Wola
01-149 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
język angielski

Powrót do spisu ofert