Szczegóły oferty z dnia 2020-06-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września 2020 r. neurologopedę lub logopedę w pełnym wymiarze godzin. Praca z uczniami niemówiącymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w pełnym wymiarze godzin.

Wymagania formalne:
- wykształcenie magisterskie kierunkowe (logopedia i/lub neurologopedia)
- kwalifikacje z oligofrenopedagogiki
- znajomość AAC i metodyki wprowadzania

Wymagania dobrze widziane:
- umiejętności diagnozowania logopedycznego i planowania pracy
- nastawienie na rozwój zawodowy i osobisty
- wysoka postawa etyczna
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
logopeda

Powrót do spisu ofert