Szczegóły oferty z dnia 2020-07-06

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół nr 28

Nauczyciel w technikum. Realizacja przedmiotów Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi oraz podstaw teleinformatyki. Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin (realizacja jednego z wymienionych przedmiotów).
Do przedmiotów zostały opracowane programy nauczania.
Zespół Szkół nr 28

Gen. Zajączka 7, Żoliborz
01-518 Warszawa

Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe praktyczne

Powrót do spisu ofert