Szczegóły oferty z dnia 2020-07-08

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 44

Zatrudnimy nauczyciela wspomagającego do 4-letniego dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym na 7/20 etatu. Wymagane jest wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem ( studia z terapii pedagogicznej specjalnej). CV prosimy przesyłać drogą e-mail na adres placówki .

Przedszkole nr 44
ul. Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: 22 622-89-44
p44ludna@gmail.com


Dyrektor Przedszkola Nr 44
Edyta Wojdon-Ziemska
Przedszkole nr 44

Ludna 8, Śródmieście
00-404 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
edukacja wczesnoszkolna

Powrót do spisu ofert