Szczegóły oferty z dnia 2020-08-05

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132 zatrudni nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze godzin. Poszukujemy nauczycieli pełnych pasji, zaangażowanych w pracy z młodzieżą, otwartych na nowe wyzwania i możliwości. Oferujemy stabilną pracę w życzliwej atmosferze z możliwością rozwoju zawodowego.
Wymagane kwalifikacje –. Przygotowanie pedagogiczne i przedmiotowe zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: dyrekcja@sp132.waw.pl z dopiskiem w temacie wiadomości CV nazwa przedmiotu.
W treści zgłoszenia prosimy umieścić następujące formuły:
-Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art.7 ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Nauczyciela. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt.11 RODO.
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa;
2) Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl.
Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego

Grabowska 1, Wola
01-236 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
język polski

Powrót do spisu ofert