Szczegóły oferty z dnia 2020-08-18

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego
ul. Zbaraska 3
04-014 Warszawa
Tel. 22 810 28 82
sekretariat@sp60.edu.pl

zatrudni nauczyciela historii w wymiarze 16 godzin w roku szkolnym 2020/2021 z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczanego przedmiotu. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone o przesłanie CV .
Ofert należy składać do dnia 25.08.2020 roku
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

ul. Zbaraskiej 3, Praga Południe
04-014 Warszawa

Powrót do spisu ofert