Szczegóły oferty z dnia 2020-10-19

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 z im. Powstania Warszawskiego

nauczyciel w bibliotece szkolnej
Wszystkich kandydatów do pracy prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następujących klauzul zgód:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 z im. Powstania Warszawskiego

Warszawa ul. Erazma z Zakroczymia 15, Białołęka
03-185 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
bibliotekarz

Powrót do spisu ofert