Szczegóły oferty z dnia 2021-05-24

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Fototechnicznych

Praca od 01.09.2021 r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum i szkole branżowej, w pełnym w wymiarze (20/20) z możliwością nadgodzin na zastępstwo

Nauczane przedmioty:

obrazy cyfrowe w fotografii
urządzenia w technikach obrazowania
projekty multimdialne
projekty fotograficzne
grafika D
cyfrowa obróbka obrazu
pozostałe przedmioty z kwalifikacji AUD.02 i AUD.05 również na KKZ realizowanych w trybie zaocznym
Wymagania: wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Wymagana znajomość oprogramowania: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Pakiet Office

Oferty proszę składać:
- listownie na adres: Zespół Szkół Fototechnicznych 01-044 Warszawa, ul. Spokojna
- osobiście w sekretariacie p. 214 (I piętro)
- via e-mail info@fotospokojna.com


Uprzejmie prosimy, aby kandydaci w swoich dokumentach aplikacyjnych kierowanych do szkoy w ramach procesu rekrutacyjnego zamieszczali zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poniższej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zapraszamy do złożenia oferty.
Zespół Szkół Fototechnicznych

Spokojna 13, Wola
01-044 Warszawa

Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe praktyczne

Powrót do spisu ofert