Szczegóły oferty z dnia 2021-05-31

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 269

Umowa na zastępstwo od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Wymiar zatrudnienia 17/25 - praca w grupie dzieci 5 letnich.
Wymagania:
1. studia wyższe z zakresu wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej - licencjat
2. umiejętność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
3. kreatywność, chęć podnoszenia kompetencji zawodowych
4. umiejętność pracy w zespole
5. aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych.
Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje:
• kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu (certyfikat, metodyka nauczania języka obcego)
• kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej (kurs kwalifikacyjny).
Aplikacje proszę przesyłać na adres email: p269@edu.um.warszawa.pl do 30 lipca 2021 roku.
Przedszkole nr 269

Smocza 22, Wola
01-034 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert