Szczegóły oferty z dnia 2021-06-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września 2021 nauczyciela wychowawcę klasy do pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną (autyzm) w szkole przysposabiającej do pracy w pełnym wymiarze godzin.
Wymagania formalne:
- wykształcenie kierunkowe - oligofrenopedagogika

Wymagania niezbędne:
- min. 5 letnie doświadczenie jako wychowawca/nauczyciel klasy osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną – autyzmem
- umiejętność prowadzenia różnorodnych zajęć praktycznych z uczniami
- znajomość i umiejętność wykorzystania technik AAC
- znajomość podstaw SAZ
- wysoka postawa etyczna i moralna
- nastawienie na rozwój osobisty i zawodowy

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: atyminska.rekrutacja@edu.um.warszawa.pl
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert