Szczegóły oferty z dnia 2021-06-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września 2021 r. psychologa szkolnego.
Wymaganie formalne:
• studia magisterskie psychologia ogólna lub kliniczna,
• przygotowania pedagogiczne,
• oligofrenopedagogika.
Wymagania niezbędne:
• ukończony kurs SAZ
• wysokie standardy etyczne,
• wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę z nauczycielami i rodzicami,
• predyspozycje osobiste do pracy z dorosłymi uczniami (18 - 24 lata) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznych oraz ze sprzężeniami (autyzm, niepełnosprawność ruchowa) ,
• wiedza i umiejętność właściwe zajmowanemu stanowisku,
• gotowość do rozwoju osobistego i zawodowego poprzez podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: atyminska.rekrutacja@edu.um.warszawa.pl
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
psycholog szkolny

Powrót do spisu ofert