Szczegóły oferty z dnia 2021-06-15

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 45/47 , zatrudni nauczyciela fizyki w niepełnym wymiarze czasu pracy (4/18 etatu) Wymagane kwalifikacje: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagogika , kwalifikacje do nauczania fizyki. Praca z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością w tym
z autyzmem.
Oferty prosimy kierować drogą mailową na adres szkoły: sekretariat@szczesliwicka.edu.pl w temacie wpisując nauczyciel fizyki.
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177

Szczęśliwicka 45/47, Ochota
02-353 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
fizyka

Powrót do spisu ofert