Szczegóły oferty z dnia 2021-06-21

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica zatrudni nauczyciela biologii
- wymiar etatu 15/18
- wymagane kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: zs10@edu.um.warszawa.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

W. Perzyńskiego 10, Bielany
01-883 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
biologia

Powrót do spisu ofert