Szczegóły oferty z dnia 2021-07-05

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 433

Zatrudnimy nauczyciela wspomagajacego od września 2021r. do sierpnia 2022r. dla dziecka 6-letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dziecko z Aspergerem) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem (pedagogo specjalny). Wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym minimum 2 lata.
Przedszkole nr 433

ul. Rydygiera 8A, Żoliborz
01-793 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert