Szczegóły oferty z dnia 2021-07-06

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica zatrudni nauczyciela języka polskiego:
- wymiar etatu 18/18
- wymagane kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: zs10@edu.um.warszawa.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie ul. W. Perzyńskiego 10. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pan/i aplikuje. Po zakończeniu procesu rekrutacji (po okresie 12 m-cy) dane kandydatów są trwale usuwane. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem iodo@dbfobielany.waw.pl Odbiorcą Państwa danych osobowych może być usługodawca hostingu poczty -m.st. Warszawa. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdą państwo na stronie https://zs10.pl/, na której znajdują się szersze informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

W. Perzyńskiego 10, Bielany
01-883 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
język polski

Powrót do spisu ofert