Szczegóły oferty z dnia 2021-07-12

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września 2021 r. nauczycieli do świetlicy szkolnej w pełnym i niepełnym wymiarze godzin - praca z różnymi wiekowo grupami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna i sprzężoną (szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy).
Wymagania formalne: kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.
Wymagania niezbędne:
• predyspozycje osobiste do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, sprzężoną z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową,
• umiejętności dodatkowe bądź zdolności artystyczne, które można wykorzystać w pracy z uczniami,
• gotowość do realizacji obowiązków wymagających dużego zaangażowania,
• gotowość do podejmowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego (również studia podyplomowe).

Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: atyminska.rekrutacja@edu.um.warszawa.pl
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert