Szczegóły oferty z dnia 2021-08-17

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 45/47 , zatrudni nauczyciela logopedę w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18 etatu) Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagogika oraz kwalifikacje z zakresu logopedii. Praca z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością w tym z autyzmem.
Oferty prosimy kierować drogą mailową na adres szkoły: sekretariat@szczesliwicka.edu.pl w temacie wpisując nauczyciel logopeda
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177

Szczęśliwicka 45/47, Ochota
02-353 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
logopeda

Powrót do spisu ofert