Szczegóły oferty z dnia 2021-08-19

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Fototechnicznych

Praca od 01.09.2021 r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum i szkole branżowej, w pełnym w wymiarze (20/20) z możliwością nadgodzin

Nauczane przedmioty:

obrazy cyfrowe w fotografii
urządzenia w technikach obrazowania
projekty multimdialne
projekty fotograficzne
grafika 3D
cyfrowa obróbka obrazu
pozostałe przedmioty z kwalifikacji AUD.02 i AUD.05 również na KKZ realizowanych w trybie zaocznym
Wymagania: wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Wymagana znajomość oprogramowania: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Pakiet Office

Oferty proszę składać:

- listownie na adres:

Zespół Szkół Fototechnicznych
01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13

- osobiście w sekretariacie p. 214 (I piętro)

- via e-mail info@fotospokojna.com
Zespół Szkół Fototechnicznych

Spokojna 13, Wola
01-044 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe praktyczne

Powrót do spisu ofert