Szczegóły oferty z dnia 2021-09-27

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od zaraz nauczyciela do świetlicy szkolnej wymiarze 10 godzin, codziennie od godz. 14 do 16 - praca z różnymi wiekowo grupami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna i sprzężoną (szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy).

Wymagania formalne: kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

Wymagania niezbędne:

predyspozycje osobiste do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, sprzężoną z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową,
umiejętności dodatkowe bądź zdolności artystyczne, które można wykorzystać w pracy z uczniami,
gotowość do realizacji obowiązków wymagających dużego zaangażowania,
gotowość do podejmowania różnorodnych form doskonalenia zawodowego (również studia podyplomowe).
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert