Szczegóły oferty z dnia 2021-10-01

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 83

Poszukujemy nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo z etatu 25 godz.
kontakt: Przedszkole Nr 83, ul. St. Batorego 35, 02-591 Warszawa
Przedszkole nr 83

Króla Stefana Batorego 35, Mokotów
02-580 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
język angielski

Powrót do spisu ofert