Szczegóły oferty z dnia 2021-10-15

Oferta wystawiona przez: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

SOSW nr 15 poszukuje do pracy nauczyciela - z surdopedagogiką do pracy w świetlicy. Praca w niepełnym wymiarze i określonych godzinach południowych Wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Mile widziane dodatkowe specjalizacje -oligofrenopedagogika.

CV proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl

Prowadzący rekrutację informuje, że CV bez klauzuli RODO nie będą rozpatrywane oraz kontaktuje się WYŁĄCZNIE z wybranymi kandydatami.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Twarda8/12, Śródmieście
00-105 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert