Szczegóły oferty z dnia 2021-10-28

Oferta wystawiona przez: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 86

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 86 (Warszawa-Wawer) zatrudni w pełnym wymiarze godzin 20/20 nauczyciela dodatkowego dla dz. z orzeczeniem (wspomagający).
Wymagane kwalifikacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Aplikację proszę z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych proszę przesłać na adres sp86@edu.um.warszawa.pl
W tytule e-maila proszę wpisać "wspomagający", oraz w treści wyrazić zgodę na wykorzystanie CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez SP86.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę.
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 86

Koryncka 33, Wawer
04-686 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert