Szczegóły oferty z dnia 2021-11-10

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 172

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie /Wesoła/ zatrudni od 22.11.2021 r. w pełnym wymiarze godzin nauczyciela świetlicy szkolnej.
CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres e-mail: sp172@edu.um.warszawa.pl

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, z siedzibą: ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wesola@edukompetencje.pl Dane w zakresie określonym przepisami prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* –w celu zatrudnienia wybranych kandydatów. Przekazanie przez kandydatów danych wykraczających poza zakres wymagany w ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w rozumieniu art. 4 ust. 11 RODO*. Wycofanie zgody można zrealizować poprzez złożenie stosownej deklaracji do Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób składających aplikacje do pracy w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, są dostępne na stronie internetowej Administratora, pod adresem: https://cloud7d.edupage.org/cloud?z%3A%2FgoS0k%2BhQxoJgpNVTMv9htM86ngkFucOi9Wef8oti0DUuSKk6b3XGeNDsO1%2BNUqORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Szkoła Podstawowa nr 172

Brata Alebrta 46, Wesoła
05-075 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert