Szczegóły oferty z dnia 2021-12-08

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Zatrudnimy nauczyciela, pasjonata informatyki do nauczania przedmiotów zawodowych w klasie technik informatyk w Technikum nr 9 Lotniczym (kwalifikacja INF.02).Dajemy możliwość zatrudnienia na część lub cały etat (lub więcej) . Zapewniamy doskonałe warunki pracy w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Umożliwiamy uzyskanie maksymalnych dodatków motywacyjnych, dbamy o dzieci nauczycieli, dajemy możliwość rozwoju nauczycieli. Oferty w postaci CV należy składać na adres szkola@narwik.edu.pl z dopiskiem w temacie "CV Technik informatyk" .

PS

Nasi uczniowie są pasjonatami, osiągają wysokie wyniki w egzaminach zawodowych i chcemy im zapewnić nauczycieli którzy kochają pracę z dobrą, zaangażowaną młodzieżą i chcą znaleźć swoje miejsce na ziemi.
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Gładka 16, Włochy
02-172 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe teoretyczne, przedmioty zawodowe praktyczne

Powrót do spisu ofert