Szczegóły oferty z dnia 2021-12-09

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 433

Zatrudnimy nauczyciela wspomagajacego od stycznia 2022r. do sierpnia 2022r. dla dziecka 3-letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dziecko z autyzmem w tym z zespołem Aspergera) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem.
Przedszkole nr 433

ul. Rydygiera 8A, Żoliborz
01-793 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert