Szczegóły oferty z dnia 2022-03-14

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od zaraz nauczyciela do świetlicy szkolnej w niepełnym wymiarze godzin (około 12 - 20 godzin tygodniowo). Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną (autyzm, niepełnosprawność ruchowa). Wymagane wykształcenie pedagogiczne ze specjalnością oligofrenopedagogika (rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz komunikatywna znajomość języka polskiego. Na spotkanie rekrutacyjne proszę zabrać posiadane dyplomy ukończenia studiów.

Я відразу найму вчителя для шкільної загальної кімнати на неповний робочий день (близько 12 - 20 годин на тиждень). Робота з дітьми та молоддю з інтелектуальними та кон'югованими вадами (аутизм, рухова інвалідність). Необхідна педагогічна освіта зі спеціалізацією в олігофренопедагозії (переоцінка людей з розумовими вадами) i комунікативне знання польської мови. Будь ласка, принесіть свої дипломи на рекрутингову нараду.
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert